Belastingheffing in Box 3

De belastingheffing in Box 3 verliep tot en met 2016 op een vrij eenvoudige manier. Grosso modo betekende dit dat de wetgever er van uit ging dat u over uw vermogen minus schulden een bepaald rendement (forfaitair rendement) behaalde. Wettelijk was dit rendement bepaald op 4%. Over dit rendement betaalde u vervolgens 30% belasting wat neerkomt op de bekende 1,2% belastingheffing. Voor de volledigheid zij opgemerkt dat vermogens tot € 24.437 (heffingsvrij vermogen) waren vrijgesteld van belasting.

 

Belastingheffing in 2019

Met ingang van 2017 is de belastingheffing in Box 3 grondig aangepast en gaat de wetgever er van uit dat uw vermogen afhankelijk van de hoogte volgens een bepaalde investeringsmix zal renderen. De belastingheffing wordt voortaan over 3 schijven berekend waarbij verondersteld wordt dat u meer voordeel behaalt naarmate uw vermogen hoger is.

 In 2019 resulteert deze systematiek in de volgende effectieve belastingheffing:

2019-Schijvenoverzicht

Zoals u uit dit overzicht kunt aflezen zullen vermogens vanaf € 102.010 in 2019 zwaarder worden belast dan de 1,2% die voorheen werd geheven. Hierbij zij opgemerkt dat het bovenstaande overzicht per belastingplichtige geldt. Dit betekent dat belastingplichtigen met een fiscale partner de bedragen in de linker kolom mogen verdubbelen.

 

Het is zelfs zo dat wanneer u minder spaarrente ontvangt dan de belasting die wordt geheven, u zult interen op uw vermogen. In de onderstaande grafiek is een schematisch overzicht gemaakt van verschillende vermogens bij een spaarrente van 0,25%. 

2019 - Netto rendement

Zoals u uit deze grafiek kunt aflezen zal bij een spaarrente van 0,25% elk vermogen boven de € 102.010 leiden tot een negatief rendement. Dit betekent dat u dus inteert op uw vermogen!

Illustratief zij hierbij opgemerkt dat u bij een vermogen van € 250.000 jaarlijks € 625 spaarrente ontvangt, maar tegelijkertijd € 2.392 belasting betaalt. Dit betekent dat u er jaarlijks 1.767 op achteruit gaat.

Bij een vermogen van € 500.000 ontvangt u jaarlijks € 1.250 spaarrente, maar betaalt u € 5.730 aan belasting. Dit betekent dat u er jaarlijks zelfs 4.480 op achteruit gaat.

De grafiek is gebaseerd op een vermogen zonder toerekening aan een fiscale partner. Maak een berekening van uw persoonlijke situatie op de pagina Bereken uw voordeel.

Wist u dat u meer dan 100% belasting betaalt ?

De doelstelling van de wetgever was om over het forfaitaire rendement 30% belasting te heffen. Doordat de spaarrente die u op een spaarrekening ontvangt de laatste jaren veel lager is geweest dan het forfaitaire rendement van 4%, heeft u mogelijkerwijs al die tijd meer dan 100% belasting betaald.

 

2019 - Effectieve heffing

Uit deze grafiek kunt u aflezen dat bij een spaarrente van 0,25% elk vermogen boven € 102.010 belast wordt tegen een tarief van meer dan 100%! Zo betaalt u bij een vermogen van € 250.000 jaarlijks 383% belasting en bij een vermogen van € 500.000 bedraagt de belastingheffing zelfs 458%. De grafiek is gebaseerd op de belastingheffing in 2019 en houdt geen rekening met een fiscale partner. Maak een berekening van uw persoonlijke situatie op de pagina Bereken uw voordeel.

Stelt u zich eens voor dat u dagelijks naar uw werk gaat en over uw loon meer dan 100% belasting moet betalen. Dit zou niet alleen betekenen dat u van elke euro die u verdient helemaal niets overhoudt maar ook dat u daarnaast nog een bedrag moet lenen om de aanvullende belasting te betalen. Hoe rechtvaardig vindt u dat?