Belastingheffing spaargeld-BV

Een spaargeld-BV wordt belast voor zijn daadwerkelijk genoten opbrengsten minus kosten. De winst die resteert wordt vervolgens belast met 19% vennootschapsbelasting. Wanneer u vervolgens besluit om een dividend aan uzelf uit te keren dan is over dit bedrag 25% inkomstenbelasting (Box 2) verschuldigd.

De gecombineerde belastingheffing van een spaargeld-BV in combinatie met een dividenduitkering bedraagt derhalve 39,25%. Dit percentage volgt uit de volgende berekening:

2019 - Belastingdruk vpb+ab

Zoals uit dit voorbeeld blijkt houdt u van elke € 100 winst na aftrek van belastingen uiteindelijk € 60,75 over. U betaalt dus gecombineerd € 39,25 belasting op een winst van € 100, hetgeen neerkomt op een percentage van 39,25%.

Een belangrijk onderscheid ten opzichte van de heffing in box 3, is dat de belastingheffing bij een spaargeld-BV uitgaat van daadwerkelijk behaalde rendementen. Hierin zit derhalve ook het voordeel dat een spaargeld-BV biedt. Waar de belastingheffing in Box 3 uitgaat van een verondersteld rendement (forfaitair rendement) gaat de belastingheffing bij de spaargeld-BV uit van het werkelijk behaalde rendement. Behaalt u minder rendement dan betaalt u ook minder belasting. En dat is wel zo eerlijk.

2019 - Effectieve belastingdruk

Uit deze grafiek kunt u aflezen dat bij een vermogen van € 250.000 en een spaarrente van 0,10% de effectieve belastingheffing in Box 3 uitkomt op 957%. Bij een spaarrente van 0,25% bedraagt de effectieve belastingheffing 383% en bij een spaarrente van 0,50% bedraagt de effectieve belastingheffing 191%.

De effectieve belastingheffing bij de spaargeld-BV is bij alle rentepercentages gelijk en bedraagt 39,25%.

De grafiek is gebaseerd op een vermogen zonder toerekening aan een fiscale partner. Maak een berekening van uw persoonlijke situatie op de pagina Bereken uw voordeel.