Fiscale optimalisatie

Op de vorige pagina heeft u kunnen lezen dat het gebruik van een spaargeld-BV tot een aanzienlijk voordeel kan leiden. Dit voordeel kan nog groter worden door slim te optimaliseren. Hieronder geven wij u alvast 2 tips om uw vermogen nog meer te laten renderen.


Tip 1 : heffingsvrij vermogen

In Box 3 wordt geen belasting geheven over het heffingsvrij vermogen. Het heffingsvrij vermogen in 2019 bedraagt € 30.360 per belastingplichtige. Heeft u een fiscale partner dan verdubbelt het heffingsvrij vermogen naar € 60.720.

Aangezien dit vermogen niet belast wordt in Box 3 adviseren wij u om dit gedeelte niet over te dragen aan uw spaargeld-BV. U betaalt hierover immers sowieso geen belasting.


Tip 2 : winstuitkering uitstellen

Voor een zuivere vergelijking tussen Box 3 en de spaargeld-BV wordt in de berekening rekening gehouden met een belasting over uitgekeerde winsten (de zogenaamde Box 2 heffing). Deze heffing is van toepassing wanneer u de behaalde winst vanuit de spaargeld-BV uitkeert naar uzelf in privé. Heeft u dit geld niet nodig, dan adviseren wij om dit ook niet uit te keren. Dit betekent dat u de Box 2 heffing kunt uitstellen. In het rekenvoorbeeld wordt deze Box 2 heffing aangeduid als “Belasting op uitkering naar privé ”.

Deze heffing kunt u uitstellen tot het moment dat u daadwerkelijk geld uit de spaargeld-BV haalt. In de tussentijd blijft er dus meer geld achter in de spaargeld-BV, hetgeen rentedragend op een spaarrekening van de spaargeld-BV kan blijven staan.

 

Stappenplan spaargeld-BV

Wij hebben een eenvoudig stappenplan ontwikkeld voor de spaargeld-BV. In dit stappenplan wordt onder meer uitgelegd hoe u de spaargeld-BV kunt oprichten, hoe u vermogen in de spaargeld-BV kunt storten en hoe u dat er ook weer uit kunt halen. Daarnaast wordt uitgelegd welke verplichtingen de spaargeld-BV jaarlijks heeft en hoe wij dit voor u kunnen regelen. Tot slot leest u in het stappenplan hoe u de spaargeld-BV op een eenvoudige wijze weer kunt opheffen. Onze brochure ”Stappenplan spaargeld-BV” kunt u gratis aanvragen via het contactformulier.