FAQ

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen die wij krijgen. Staat uw vraag hier niet bij, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!

 • Wat is een (Spaargeld) BV?

  Een spaargeld-BV is een besloten vennootschap (“BV”) en is in essentie gelijk aan elke andere BV. In de praktijk worden dikwijls termen als Holding BV, Financiering BV of Werkmaatschappij BV genoemd. Al deze vormen zijn gewone BVs met als onderscheid dat de naam vaak de doelstelling van een dergelijke BV tot uitdrukking brengt. Bij een spaargeld-BV is het doel van de vennootschap sparen.

 • Is een spaargeld-BV veilig?

  Ja. U bent de eigenaar en alleen u beheert de bankrekening van de spaargeld-BV. Wij verzorgen alleen de administratie aan de hand van de informatie die u aan ons verstrekt.

 • Is een spaargeld-BV toegestaan?

  Ja. De spaargeld-BV is reeds meerdere malen in de Tweede Kamer besproken. De Staatssecretaris van Financiën heeft hier telkens op geantwoord dat een spaargeld-BV wordt erkend en is toegestaan.

 • Is het depositogarantiestelsel van toepassing?

  Ja. Het depositogarantiestelsel geldt ook voor spaargeld-BVs. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van De Nederlandsche Bank.

 • Wanneer is een spaargeld-BV interessant?

  Dit is afhankelijk van 2 factoren. Allereerst is de hoogte van het vermogen van belang en daarnaast is de te ontvangen rente van belang. Bij een spaarrente van 0,25% hanteren wij als vuistregel dat voor huishoudens zonder fiscale partner een spaargeld-BV interessant wordt bij een vermogen vanaf € 175.000. Heeft u wel een fiscale partner dan wordt een spaargeld-BV interessant bij een vermogen vanaf € 250.000. Op de pagina Bereken uw voordeel kunt u een berekening maken voor uw persoonlijke situatie en kunt u uitrekenen of een spaargeld-BV ook voor u interessant is.

 • Hoe lang is een spaargeld-BV nog interessant?

  Dat is moeilijk te zeggen. De overheid is bezig met plannen om de belastingheffing in Box 3 (wederom) te veranderen. Hiervoor worden momenteel studies uitgevoerd en volgens de laatste berichten is een verandering niet te verwachten voor 2021. Hoe de heffing er dan uit komt te zien is evenmin te voorspellen, maar men mag er vanuit gaan dat de heffing niet zal verdwijnen. Wij zullen onze klanten door middel van onze nieuwsbrieven op hoogte houden van deze plannen.

 • Voor welke vermogensbestanddelen is een spaargeld-BV interessant?

  Een spaargeld-BV is interessant voor bank- en spaarrekeningen die weinig rente opleveren. Op aandelen en obligaties kan een koersresultaat worden behaald dat hoger is dan het forfaitaire rendement in box 3. Wanneer dat het geval is, zal box 3 juist voordeliger zijn. In box 3 hoeft over het meerdere namelijk geen belasting te worden betaald, terwijl bij de spaargeld-BV over het volledige koersresultaat belasting wordt geheven. Wij adviseren derhalve om aandelen en obligaties in box 3 te houden.

 • Is het voordelig om al mijn vermogen in een spaargeld-BV te storten?

  Aangezien box 3 in 2019 een vrijstelling kent van € 30.360 per belastingplichtige - dus € 60.720 indien sprake is van fiscaal partnerschap - is het voordeliger om het bedrag ter hoogte van de vrijstelling in privé te houden. Over dit vermogen betaalt u immers geen belasting. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar onze pagina fiscale optimalisatie.

 • Hoe stort ik geld in mijn spaargeld-BV?

  Bij de oprichting van uw spaargeld-BV bespreekt u met de notaris hoeveel vermogen u wilt inbrengen in de spaargeld-BV. De notaris stelt vervolgens een akte van oprichting op waarin wordt aangegeven hoeveel kapitaal u in de spaargeld-BV dient te storten. Vervolgens opent u namens uw spaargeld-BV een bankrekening en boekt u het geld vanaf uw privérekening over naar de bankrekening van uw spaargeld-BV. Vraag onze gratis brochure Stappenplan spaargeld-BV aan voor meer informatie.

  Desgewenst kunnen wij u ook in contact brengen met een notaris. Wij werken namelijk samen met notarissen die ervaring hebben met de spaargeld-BV en deze tegen een zeer gunstig tarief voor u kunnen oprichten. Dit kan zonder meerkosten ook op afstand zodat u niet per sé zelf bij de oprichting aanwezig hoeft te zijn.

 • Wat is het beste moment om mijn spaargeld-BV op te richten?

  De oprichting van uw spaargeld-BV kan op elk moment gedurende het jaar plaatsvinden, maar mocht het einde van het jaar naderen dan adviseren wij u niet te lang meer te wachten.

  Op het einde van het jaar is het namelijk altijd druk bij notarissen en de Kamer van Koophandel en kan de oprichting meer tijd in beslag nemen dan normaal het geval is. Houd er ook rekening mee dat u nog een bankrekening voor de spaargeld-BV dient te openen en dat dit bij sommige banken wel eens een tot twee weken kan duren. Vraag onze gratis brochure Stappenplan spaargeld-BV aan voor meer informatie

 • Wat is het beste moment om het geld in mijn spaargeld-BV te storten?

  Aangezien 1 januari de peildatum is voor de heffing in box 3, adviseren wij om uw vermogen vlak voor jaareinde in te brengen in uw spaargeld-BV door middel van een kapitaalstorting. Vraag onze gratis brochure Stappenplan spaargeld-BV aan voor meer informatie.

 • Hoe haal ik geld uit mijn spaargeld-BV?

  De overdracht van vermogen vanuit uw spaargeld-BV naar privé kan eenvoudig plaatsvinden door middel van een dividenduitkering of een terugbetaling van kapitaal. Het enige wat u hoeft te doen is ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij adviseren u graag wat in uw situatie het beste is. Vraag onze gratis brochure Stappenplan spaargeld-BV aan voor meer informatie.

 • Moet mijn spaargeld-BV jaarlijks winst uitkeren?

  Nee, dit hoeft niet. Als u het geld niet nodig heeft adviseren wij om het ook niet uit te keren. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar onze pagina fiscale optimalisatie.

 • Wat zijn de kosten?

  Bij Spaargeld BV houden wij van transparantie. Dit betekent een duidelijke prijsafspraak en geen kleine letters of verborgen kosten. Via het contactformulier kunt u een gedetailleerde offerte aanvragen.

  In het onderstaande geven wij alvast een overzicht van de meest voorkomende kosten waar een spaargeld-BV mee te maken kan krijgen. Hierbij onderscheiden wij de eenmalige oprichtingskosten, de jaarlijkse administratiekosten, de kosten voor een uitkering naar privé en tenslotte de kosten voor het opheffen van de spaargeld-BV.

  • Oprichting
   afhankelijk van de notaris tussen € 350 en € 700 inclusief btw. De notarissen met wie wij samenwerken hanteren een tarief van ca. € 370 inclusief btw. 
  • Inschrijfvergoeding
   de Kamer van Koophandel zal eenmalig een bedrag van € 50 in rekening brengen voor de inschrijving van de spaargeld-BV.
  • Jaarlijkse kosten
   jaarlijkse kosten voor een standaard spaargeld-BV bedragen € 375 exclusief btw. In onze berekening op de pagina Bereken uw voordeel is dit bedrag inclusief btw (€ 454) al meegenomen.
  • Uitkeringen naar privé door middel van een dividenduitkering
   DIY pakket (compleet pakket aan documenten inclusief handleiding maar zelf in te vullen) bedraagt € 75 exclusief btw.
   Volledig door ons verzorgd pakket bedraagt € 125 exclusief btw.
  • Uitkeringen naar privé door middel van een terugbetaling van kapitaal
   afhankelijk van de notaris tussen € 375 en € 700 inclusief btw. De notaris met wie wij samenwerken hanteert een tarief van ca. € 375 inclusief btw.
  • Opheffen spaargeld-BV 
   DIY pakket (compleet pakket aan documenten inclusief handleiding maar zelf in te vullen) bedraagt € 100 exclusief btw.
   Volledig door ons verzorgd pakket bedraagt € 150 exclusief btw. Deze bedragen zijn exclusief de eventuele kosten van een advertentie in een landelijk dagblad.                                                  
 • Kan ik te allen tijde beschikken over het geld van mijn spaargeld-BV?

  Ja. Ondanks dat het geld op een spaarrekening van de spaargeld-BV staat, kunt u hierover te allen tijde beschikken. Wanneer u ons van uw voornemen op de hoogte stelt dan adviseren wij u over de juridische afhandeling hiervan.

 • Kan ik mijn spaargeld-BV overhevelen naar mijn kinderen?

  Ja. U kunt de aandelen overdragen aan uw kinderen. Aangezien deze overdracht begeleid moet worden door een notaris, adviseren wij u om hiervoor een notaris te raadplegen.

 • Wat gebeurt er bij mijn overlijden?

  Indien u onverhoopt komt te overlijden vallen de aandelen van de spaargeld-BV in uw nalatenschap en komen dan toe aan uw erfgenamen.

 • Kan ik geld lenen van mijn spaargeld-BV?

  Ja. U dient echter wel zakelijk om te gaan met uw spaargeld-BV en dat betekent dat u een zakelijke rente moet berekenen en een leningsovereenkomst moet aangaan met uw spaargeld-BV. Om discussies met de Belastingdienst te voorkomen adviseren wij om hier zorgvuldig mee om te gaan. Uiteraard kunnen wij u hierbij assisteren.

 • Welke kosten kan ik aftrekken in mijn spaargeld-BV?

  De oprichtingskosten kunt u direct aan uw spaargeld-BV laten factureren. De jaarlijkse administratiekosten zullen ook aan uw spaargeld-BV worden gefactureerd. Deze kosten komen in mindering op het resultaat van uw spaargeld-BV en verlagen dus de te betalen vennootschapsbelasting. 

 • Moet mijn spaargeld-BV een aangifte btw indienen?

  Nee. Een zuivere spaargeld-BV is niet btw-plichtig. Betaalde btw kunt u niet terugvragen, maar mag wel in mindering worden gebracht op de winst van de spaargeld-BV en verlaagt zodoende de belastingheffing bij de spaargeld-BV.

 • Moet ik een fictief loon aan mezelf uitbetalen?

  Nee. Doordat uw werkzaamheden voor uw spaargeld-BV zo gering zijn, hoeft u geen gebruikelijk loon (fictief loon) in aanmerking te nemen. Dit mag wel maar dan dient u tevens een loonadministratie op te zetten en loonbelasting te betalen. Wij adviseren u om dit niet te doen

 • Hoe geef ik mijn spaargeld-BV op in mijn aangifte inkomstenbelasting?

  In uw aangifte inkomstenbelasting dient u aan te geven dat u een BV heeft. Bij de betreffende vragen vult u het totale kapitaal van uw spaargeld-BV per 1 januari in. In onze handleiding wordt aan de hand van een voorbeeld duidelijk aangegeven hoe u deze post moet verwerken in uw aangifte inkomstenbelasting. Komt u er dan nog niet uit, dan helpen wij u hiermee graag verder.

 • Hoe snel kan ik een spaargeld-BV oprichten?

  In de regel kan een spaargeld-BV binnen een paar dagen worden opgericht. Aan het einde van het jaar hebben notariskantoren het echter vaak drukker, hetgeen kan betekenen dat de oprichting langer zal duren. Houdt u daar rekening mee en neem tijdig contact op met de notaris.

 • Kan ik ook een bestaande BV gebruiken?

  Ja dat kan.

 • Heeft de spaargeld-BV een einddatum?

  Nee. Een spaargeld-BV heeft geen einddatum.

 • Hoe kan ik mijn spaargeld-BV opheffen?

  Het opheffen van een spaargeld-BV is niet ingewikkeld, maar hiervoor dient een aantal stappen te worden doorlopen. Vraag onze gratis brochure Stappenplan spaargeld-BV  aan voor meer informatie.

 • Is een Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) interessant?

  Nee. Als gevolg van een wetswijziging is een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) vanaf 2017 niet meer interessant. 

 • Kan ik ook bij u terecht voor een fiscaal advies?

  Ja, dat kan. Indien u een adviesgesprek wenst kunt u dit op het contactformulier aangeven. Wij zullen dan contact met u opnemen om een afspraak te maken. Het eerste half uur zullen wij niet in rekening brengen. Daarna hanteren wij ons uurtarief van € 125 exclusief btw. Het adviesgesprek kan plaatsvinden op ons kantoor in Maastricht.

 • Wat moet ik doen en wat wordt er van mij verlangd?

  Het enige dat u hoeft te doen is eenmaal per jaar de gegevens aanleveren welke nodig zijn voor de administratie van de spaargeld-BV. De gegevens die wij nodig hebben betreffen de bankafschriften alsmede het jaaroverzicht van de bank. Wanneer de spaargeld-BV daarnaast facturen heeft ontvangen, zoals bijvoorbeeld de factuur van de notaris voor de oprichting, dan verzoeken wij u om ook deze gegevens naar ons toe te sturen.

  Op basis van deze stukken zullen wij de jaarrekening plus de notulen opmaken en aan u toesturen. U hoeft deze alleen te ondertekenen en in uw administratie te bewaren. De publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel en de aangifte vennootschapsbelasting zullen door ons worden geregeld.

 • Wie is Spaargeld BV?

  Op de pagina Over ons leest u meer over wie wij zijn en waar wij voor staan.